Lugn, bara lugn

Text:

Bild: Sven Kucinic, unsplash

Att vara på högsta nivå inom en idrott innebär att utsätta sig själv för stor och ihållande psykisk press. Samtidigt har det inom elitidrotten snarast varit tabu att tala om detta. Men på senare tid har fler och fler börjat vittna om den stora psykiska påfrestningen.
Nu visar en studie från University of South Australia, av 27 toppfotbollsspelare, att mindfulness kan vara ett effektivt sätt för elitidrottare att må bättre. Studien utfördes under covid-19-pandemin som satte ytterligare press på fotbollsspelarnas psyken. Resultaten, som publicerats i tidskriften Perceptual and motor skills, visar att en större närvaro i nuet och en icke-dömande attityd – genom mindfulnessövningar – gav lägre nivåer av stress. Andra psykiska besvär, som koncentrationssvårigheter och nedstämdhet, mildrades också. Däremot såg forskarna inget samband mellan mindfulnessövningarna och förbättringar av hjärnans exekutiva förmågor – som uppmärksamhet och impulskontroll.