Feelgood när allt är bad

Text:

Bild: Istockphoto

Antalet utgivna feelgood-romaner har ökat i Sverige under de senaste 10–15 åren. Att det är så kan ha att göra med att populärkulturen under många år har varit dyster och våldsam eller att vi behövde muntras upp under pandemin. Detta står att läsa i antologin Speglingar av feelgood: Genre, etikett eller känsla? (Linnaeus university press) där svenska litteraturvetare undersöker feelgood-litteraturen. I en enkät där 123 personer svarat definieras också vad en feelgood-roman är: Den ska gå att identifiera sig med på ett realistiskt sätt (med vardagsnära situationer), den kan innehålla lite svärta, men framför allt ska den ha ett hoppfullt slut.