Vad krävs för att möta elever med npf?

Möta elever med npf

Text:

Bild: Istockphoto

Personal i förskola och grundskola känner sig tryggare i sin undervisning när de får lära sig nya sätt att anpassa undervisningen och får kompetensutveckling om autism. Däremot verkar inte de drabbade eleverna märka så stor skillnad.

Ofta krävs väldigt mycket, framför allt vad gäller tid och resurser, för att elever med autism ska få bättre förutsättningar. Det menar Linda Petersson-Bloom vid Malmö universitet, som i flera studier undersökt hur kompetensutvecklingsinsatser om autism faller ut och påverkar såväl lärare som elever.
Kompetensutveckling bidrar till förändringar, särskilt vad gällde lärarnas kunskap, och lärarna tyckte själva att de blev bättre på att förebygga problemskapande situationer. Men det var inte lika lätt för eleverna och deras föräldrar – som även tillfrågats– att identifiera förändringarna.

– Till stor del beror detta på dåliga förutsättningar; bristande resurser, för lite personal och för lite tid att genomföra förändringar, säger Linda Petersson-Bloom.