Stöd till en trygg start

Text:

Att vara förälder handlar om att förstå vad det egna barnet behöver för att må bra och utvecklas. För några är det lätt, för andra en stor utmaning.

Eva Lyberg är legitimerad psykolog och barn- och ungdoms­psyko­terapeut. I boken Anknytning och samspel i barn­hälso­vården (Gothia kompetens) ger hon stöd till personal i barn­hälso­­vården att hjälpa nyblivna föräldrar att skapa en tryggare anknytning till barnet.

Anknytnings­teorin handlar om hur barnet växlar mellan att utforska sin omgivning och att gå tillbaka till sin trygga bas med en förälder som tar emot barnets alla känslor.

– Åtskilliga studier visar att barn med huvudsakligen trygg anknytning klarar sig mycket bättre på alla områden, säger Eva Lyberg.

Anknytnings­systemen har utvecklats i flock, med stöd och support omkring. I dag ser samhället annorlunda ut, men föräldrar behöver fortfarande stöd i att utveckla sitt föräldra­­skap, menar hon.

– Många är osäkra i sin nya roll. Det kan vara oro över barnets vikt, sömn eller några små utslag … Eller oro över ens egen otillräcklighet.

Barn­sjuk­sköt­er­skan kan då vara den enda att vända sig till.

– Hon – det är oftast en hon – ger svar och råd, men det räcker inte alltid för att lugna oroliga föräldrar. Då kan ett anknytnings­främjande förhåll­nings­sätt vara bättre. Att ta emot känslan av oro och rädsla; bekräfta förmågan att vara en trygg förälder: ”Vad fint att du såg barnets rädsla och tog upp henne i famnen”.

– För att fungera som en trygg bas för barnet är det viktigt att vara trygg i sig själv, säger Eva Lyberg, men det är ingen katastrof att själv ha en otrygg anknytning, understryker hon.

– Anknytnings­mönster kan för­ändras, till exempel genom psykoterapi eller att som vuxen hitta en trygg hamn.

Eva Lyberg är legitimerad psykolog och har specialiserat sig på utvecklingspsykologi, samspel och anknytning.