Behrang Miri om Tintin-gate: ”Jag vill lyfta in fler perspektiv”


Text: Fredrik Pettersson.
Varför ville du flytta Tintin?
– Det hela handlade om en flytt på 4–5 meter från en hylla för yngre barn till en hylla för äldre barn och vuxna. Men det målades upp som om att Tintin kastades ut från Kulturhuset, vilket inte alls stämde överens med verkligheten. Jag ville lyfta frågan att man inte ska ta för givet att barn inte påverkas av stereotyper. Men med tanke på att debatten handlade om helt andra saker så tycker jag själv att det var fel tillvägagångssätt av mig.
Hur hanterade du kritiken?
– Jag kände inte igen den personen det pratades om. Det där är inte jag! Det gjorde det svårt för mig att uttala mig, när debatten handlade om andra saker än vad som verkligen hänt. Därför bestämde jag mig för att vara tyst och avvakta. Jag pratade med andra som varit med om liknande saker. I dag känner jag mig mer kapabel att hantera tuffa situationer.

Vad har du lärt dig?

– För mig handlar det om att vi ska flytta in ännu fler perspektiv, berättelser och röster och inte flytta ut något. Jag vill bjuda in alla till en diskussion för att hitta gemensamma metoder för hur vi kan arbeta med sakfrågan.
Den här artikeln kan du även läsa i Modern Psykologi 1/2013: på papper / digitalt.

Text: