Så utvecklas social uppmärksamhet hos autistiska barn

Text:

Bild: Istockphoto

En studie från universitetet i Genève visar att autistiska barn gradvis utvecklar sin uppmärksamhet – och att denna utveckling inte följer sedvanlig utveckling och intresse av mer sociala element såsom ansikten eller mellanmänskliga interaktioner.

Genom så kallad eye tracking-teknik studerade forskarna ögonrörelser hos 166 barn med autism samt en kontrollgrupp på 51 barn utan autismdiagnos. De fick kolla på en kort animerad film om en liten åsna i olika sociala situationer. Samtliga barn var pojkar, i åldern två till sju år.

Efter att ha gjort årliga uppföljningar av hur barnens uppmärksamhet på filmen utvecklades såg forskarna att den typiska utvecklingen för barn utan autism var ett fokus på de sociala relationerna i filmen – och ju äldre de blev desto mer fokuserade de på vissa specifika sociala relationer.

De autistiska barnen däremot riktade sin uppmärksamhet på väldigt olika typer av stimuli: något objekt i filmen eller oregelbundenheter i den tecknade bakgrunden. Över tid utvecklade de autistiska barnen olika personliga preferenser för vad de tittade på och följde inte ett lika enhetligt utvecklingsmönster som barnen utan autism.

Forskarna konstaterar också att de autistiska barn vars ögonrörelser var mest lika de icke-autistiska barnens, också verkade ha mer välfungerande sociala relationer i sitt vardagsliv.