Män delar mindre av det negativa i livet

Mer troligt att kvinnor delar med sig av negativa erfarenheter

Text:

Bild: Istockphoto

Det är mindre troligt att män delar negativa nyheter än att kvinnor gör det. Det visar en brittisk studie publicerad i Journal of Experimental Social Psychology. I tre olika studier med över 1 000 deltagare undersökte forskarna personernas känslor av att verkligen vilja dela med sig av något, men också hur ofta de faktiskt delade med sig av personliga nyheter och information till andra. Tendensen var tydlig: både kvinnor och män delade med sig av goda nyheter i ungefär lika hög grad, men kvinnor var mycket mer benägna att dela med sig av personliga motgångar än vad män var. Forskarna spekulerar i om det kan bero på att män är mer oroliga för hur de ska uppfattas av andra och därför helst döljer negativa upplevelser.