Det är bra att vara lite neurotisk!

Text:

Bild: Istockphoto

Att vara lagd lite åt det neurotiska hållet behöver inte bara vara av ondo – det kan till och med förlänga livet. Det visar en brittisk studie med data från the UK Biobank och över 300 000 personer mellan 37 och 73 år.

De personer som skattade högt på personlighetsdraget neuroticism (som bland annat innefattar hög benägenhet att oroa sig och känna ångest) och samtidigt uppgav att de hade halvbra eller dålig fysisk hälsa – hade också lägre dödlighet, enligt den data från UK Biobank som forskarna tagit del av. Något sådant samband gick däremot inte att se hos människor som rapporterade god fysisk hälsa och hög neuroticism.

Forskarna bakom studien tror att ett visst mått av oro kan verka hälsofrämjande på så sätt att man är mer vaksam på sin fysiska hälsa och tar färre risker vad gäller exempelvis droger, alkohol eller rökning.