Psykologens 5 råd för en hållbar relation

Text:

När man äntligen träffar sin stora kärlek kan livet kännas fulländat. I förälskelsens bubbla finns det inget moln på himlen . Trots det står många där efter några år, med uppdelat bohag och påskriven skilsmässoansökan. Vad gick snett?
Många har en bild av att om man bara älskar varandra tillräckligt mycket så kan man leva lyckligt i alla sina dagar. Men för att hålla ihop länge, och vara lycklig under tiden, krävs det att man är beredd på kärlekskneget. Alltså att jobba hårt för att lösa problem som dyker upp längs vägen. För er som vill hålla ihop länge kommer här fem konkreta saker du kan göra i dag för ett lyckligt förhållande

 1. Var tydlig med dina behov.
  Alla har behov som måste bli mer eller mindre uppfyllda för att vi ska må bra. Det kan vara allt från grundläggande fysiska behov, som sömn och mat till behov av kärlek, närhet, omsorg, sex, nya intryck, egen utveckling och så vidare. Är inte våra grundläggande behov tillfredsställda fungerar vi sämre och mår dåligt. Det påverkar inte bara vår egen hälsa negativt utan leder även till att våra relationer tar stryk. Det ligger därför i både ens eget och ens relations intresse att ta hand om sig själv och få sina behov tillgodosedda. Som förälder måste man vara lite av en tankeläsare och försöka gissa sig till vad ens barn behöver. Man har också ett ansvar att faktiskt tillgodose barnens behov. Ens partner har dock inte det ansvaret gentemot en själv. Det är ens eget ansvar att få det man behöver i livet, antingen själv eller med hjälp av andra. Om ens partner ska kunna ge en det man önskar behöver man därför uttrycka sina behov på ett tydligt och konkret sätt. Många går runt och tror att deras partner vet vad man önskar och behöver, men inte går en till viljes för att de är egoistiska, missunnsamma eller obrydda. Ofta handlar det dock om att ens partner inte har en aning om vad man behöver, antingen för att hen själv inte har samma behov och därför aldrig ens skulle komma på tanken eller för att man varit för otydlig i sin kommunikation.

  2. Acceptera varandras olikheter.
  Alla som har försökt förändra sig själva vet hur svårt det kan vara att bryta vanor och invanda mönster. Ännu svårare – om inte omöjligt – är det när motivationen saknas, exempelvis då en förälder pikar om att man borde sluta snusa eller löpsedlarna uppmanar till en mer hälsosam livsstil. Tänk då hur svårt det är att förändra någon annan. Särskilt mot dennes vilja. Trots det lever många i en illusion om att man kan förändra sin partner genom tjat, hot, gliringar eller känslomässig utpressning. Beteendeförändring går förstås att uppnå med alla dessa metoder men frågan är om det lägger grunden för en relation där båda mår bra tillsammans. I stället för att ägna resten av livet åt att stånga sig blodig i försöken att förändra sin partner behöver man acceptera hen som hen är och jobba med det man har. Inga egenskaper är i sig själva bra eller dåliga, men det kan vara en bättre eller sämre matchning till en själv. Så försök att se verkligheten som den är och inte som du önskar att den vore. Utgå sedan från det och försök hitta lösningar som båda kan leva med!

  3. Välj den mest kärleksfulla handlingen.
  Alla människor styrs i hög grad av sina känslor. Det som känns bra att göra i stunden styr ofta våra handlingar. Historiskt sett har det gynnat vår överlevnad att vara snabba från känsla till handling. Detta kan dock skapa problem för oss i våra relationer. Är man riktigt förbannad på sin partner kommer det sannolikt att kännas bra att skrika, skälla eller hota med att göra slut. Men allt som känns bra är ju tyvärr inte automatiskt bra i praktiken. Sarkasm, attacker, nedsättande kommentarer och hån kommer aldrig att få den man är tillsammans med att känna sig älskad och må bra. Det kommer inte heller bidra till en konstruktiv diskussion då förutsättningarna för det blir minimala eftersom ens partner går i försvarsställning. För att ens partner ska känna sig trygg och må bra i relationen behöver man i stället försöka agera på ett sätt som skapar trygghet och tillit på lång sikt. Detta kan man göra genom att ställa sig frågan: ”Vad är den mest kärleksfulla handlingen just nu?” Att välja den mest kärleksfulla handlingen är dock inte samma sak som att aldrig få vara arg eller säga ifrån. Det kan vara så att den mest kärleksfulla handlingen är att tala om för sin partner att det hen gör skadar relationen. Framför du sådan kritik på ett konstruktivt sätt med din partners och relationens bästa i åtanke, kan det som kunde ha blivit ett destruktivt gräl i stället bli ett bra snack.

  4. Lär er att kompromissa.
  Vi lever i ett individualistiskt samhälle. Vi uppmanas att följa våra mål och drömmar, att kämpa för det vi vill ha. Att se sig själv som huvudpersonen i alla sammanhang blir ett sätt att leva som genomsyrar våra liv. Många som har vuxit upp i vår kulturella kontext, där det mesta finns i överflöd, har närt en föreställning om att man är berättigad till bara det bästa livet har att ge. Det är därför inte så konstigt att många har svårt att kompromissa och sätta andras behov framför eller jämte sina egna. Att leva med någon innebär dock på vissa sätt att aldrig riktigt få sin vilja igenom. Vill man leva ihop behöver man sammanfoga två olika behov till något båda kan leva med. Man behöver kunna värdera både ens egna och sin partnerns behov som lika viktiga. Är man inte beredd att ge vika och mötas halvvägs är det bättre att leva ensam!

  5. Vårda ert sexliv.
  Många tror att sex automatiskt fungerar i en relation bara för att man är kär. Det är dock helt fel. Tillsammans med ekonomi och hushållsarbete är sex en av de tre vanligaste saker par bråkar om. Tycker båda att sex är en viktigt del av förhållandet måste man aktivt jobba på att hålla igång det. Par som har ett bra sexliv prioriterar sex, men har man ett fullt schema är det svårt att orka eller hinna. Då kanske man får stryka någon aktivitet och tillsammans bestämma att sex är lika viktigt som ett nystädat badrum eller att barnen ska ha 10 aktiviteter i veckan. Man behöver också våga prata med varandra om sex för att lösa eventuella låsningar och för att få sina behov tillfredsställda.

Veronika Palm är legitimerad psykolog och arbetar mycket med relationsproblem. Tillsammans med radioprogramledaren Klara Doktorow har hon skrivit boken Relationsbibeln: För er som vill hålla ihop länge (Bookmark 2020). Deras artikel publicerades först i Modern Psykologi 6/2020: Prenumerera |Lösnummer | För skärm (Google play) | För skärm (Itunes)