Hjälp den som krisar

Text:

Här är 7 beprövade sätt att stötta den som mår riktigt dåligt

Har du en vän som mår väldigt dåligt? Lever du kanske nära någon som lider av depression eller självmordstankar? Det är inte lätt att veta hur man ska närma sig den som inte mår bra, men det är alltid bättre att göra något än ingenting alls. Susanne Tell är folkhälsovetare och arbetar med suicidprevention. Hon har dessutom personlig erfarenhet av depression och suicidalitet. Här är hennes råd på vägen.

1. Var uppmärksam. Saker att vara uppmärksam på är om personen börjar bete sig annorlunda eller isolerar sig. Har den du oroar dig för någon psykisk eller fysisk sjukdom är det extra viktigt att vara uppmärksam på om något omvälvande händer som utlöser en personlig kris. Det kan handla om att en relation tar slut, ett dödsfall i familjen eller att bli uthängd i sociala medier. Om personen tidigare har pratat om eller försökt att ta sitt liv, är det ännu viktigare att vara uppmärksam på förändringar.

2. Våga fråga. Det är suicidförebyggande att våga fråga hur någon mår, menar Susanne Tell. Ofta är man väldigt vag när man frågar, eftersom situationen känns obekväm. Bättre då att vara konkret: ”Hur mår du?” Eller, om man är orolig för det: ”Har du haft tankar på att ta ditt liv?” Det värsta som kan hända är att det inte stämmer. Men det är bättre att man då får backa och förklara att man frågade för att man bryr sig.

3. Bär inte allt själv.
– Om en vän berättar för dig att hen mår jättedåligt, gå aldrig in i ett löfte om att bära den informationen ensam, för det är för stort att bära på egen hand, säger Susanne Tell.

Hon påpekar att det gäller alla, men i synnerhet om man själv är ung: vården ska kontaktas om det är det minsta akut. Kolla gärna så att personen har delat med sig av sina känslor till någon annan, en förälder, en partner eller kanske en psykolog.

– När man lever nära någon som mår psykiskt dåligt så tror man ofta att det är ens eget ansvar att fixa det. Men så tänker ju ingen när det har att göra med fysiska sjukdomar. Då försöker man i stället stötta och avlasta – och så borde vi även tänka vid psykiska svårigheter.

4. Bli inte rädd. Man behöver inte vara rädd för att ”sätta igång något” genom att fråga om någon har funderat på att ta sitt liv. En sådan sak kan man inte plantera hos någon, menar Susanne Tell. Ofta har den som bär på självmordstankar funderat på det länge, och får man frågan är det kanske i stället första gången det finns utrymme att prata om det.

– Sådana mellanmänskliga samtal är viktiga. Innan man frågar kan man reflektera över sin egen rädsla; det är naturligt att bli rädd när vi tror att någon vi tycker om kanske tänker på att dö. Man måste då komma ihåg att tanken på att ta sitt liv i sig inte är farlig, och att nästa steg, själva handlingen, kanske kan förhindras om personen får hjälp.

5. Mycket öron och lite mun. Har du frågat hur någon mår och hen börjar prata, så är det viktigaste att lyssna. Gör det med mycket hjärta, mycket öron och lite mun. Det absolut viktigaste är att personen får berätta hur det känns. Du behöver inte lösa problemet eller komma med praktiska råd, behövs det så kan exempelvis en psykolog hjälpa till. Ditt jobb som vän är att lyssna och bekräfta att du förstår att det är jobbigt
just nu.

– Människor som mår dåligt tenderar att isolera sig och ett annat sätt att visa att personen är viktig och värdefull, är att bjuda in personen och låta den vara med i sociala sammanhang trots att hen mår dåligt. Hen behöver inte prestera socialt utan kan få vara med på sina villkor. Kanske bara som en iakttagare om det känns bättre – bara att sitta med i ett hörn i soffan i rummet, utan att behöva säga så mycket, kan hjälpa till att påminna om livet utanför depressionen, säger Susanne Tell.

6. Ta hand om dig själv. Det är tungt att leva nära någon som mår dåligt. Studier visar att man själv kan börja må väldigt dåligt av det och just därför är det av största vikt att ta hand även om sig själv. Ska man orka med att under längre perioder stötta någon så är det viktigt att fylla på sitt eget pluskonto. Gör det som fyller på dina batterier och känn in vad du själv behöver. Det kan vara allt ifrån att själv tala med en psykolog till att göra något kreativt eller umgås med personer som fyller dig med energi. Påminn dig själv, precis som du påminner den som mår dåligt, om att se till dina egna basala behov: Sov tillräckligt och ät bra. Hantera dina känslor och ta hand om din egen vardag. Tänk också på att ju bättre du mår, desto bättre stöd kan du vara och desto mer orkar du.

7. Förmedla hopp. Att förmedla hopp kan exempelvis innebära att uppmuntra till att söka den hjälp som finns att få i personens närhet. Att prata peppande om hur allt kommer att lösa sig är oftast inte den bästa strategin. Ett bättre sätt är att bekräfta personens känslor och finnas med i det svåra, i alla fall en stund, och sedan försöka påminna om att saker kan förändras i livet och att personen inte är ensam. Det finns många som trots allt finner andra vägar ur det mörka. Kanske kan du referera till någon du känner till i din egen närhet? Och bjud in personen att bli en del av ditt vardagsliv.

Susanne Tell berättar att hon blev inbjuden att äta middagar hos en nära väns familj under perioden då hon själv mådde som allra sämst.

– Bara att sitta där, utan att orka säga särskilt mycket och bara se hur vardagen pågick för dem, var otroligt värdefullt för mig och förmedlade starkt hopp.

Hon påpekar också att man är bra på olika saker – någon är mer praktiskt lagd och kan hjälpa till att skjutsa och fixa, medan någon annan är bättre på att ta de djupa samtalen. Man kan på det sättet dela upp stöttningen vänner eller familj emellan. Alla gester som visar att du bryr dig kan signalera hopp.

Susanne Tell har tillsammans med Filippa Gagnér Jenneteg och Jan Beskow skrivit boken Handbok för livskämpar: Till dig som inte vet om du orkar leva (Libris 2018). Karin Skagerbergs artikel publicerades först i Modern Psykologi 6/2019.

Här finns stöd: Självmordslinjen är till för dig som har tankar på att ta ditt liv eller har en närstående med sådana tankar. Du når oss via telefon 90101, chatt eller mejl.