Förbisedda innovatörer

Text:

Bild: Istockphoto

Genier och uppfinnare ser ofta samband och mönster i tillvaron som andra människor inte gör. Med sin bok Mönstersökare (Fri tanke) försöker Simon Baron-Cohen, som är klinisk psykolog och professor i utvecklingspsykopatologi vid Cambridge, inte bara klargöra för hur dessa genier tänker. Som ledare för Cambridgeuniversitetets forskningscentrum för autism kopplar han också detta systematiserande tankesätt med hur personer som befinner sig på autismspektrumet tänker. Ett av hans många exempel i boken är Thomas Alva Edison (som uppfann fonografen och glödlampan) som hade många autistiska drag.

Simon Baron-Cohens slutsats i denna tänkvärda bok är att samhället behöver se annorlunda på de personer som befinner sig på autismspektrumet – eftersom det är bland dessa som våra nästa stora innovatörer troligen finns, då deras hjärnor ständigt finner nya mönster och letar efter lösningar.