Bläcket fyller hundra

Text:

Bild: Getty Images

Han blev ingen kändis under sin livstid. När den schweiziska psykiatern Hermann Rorschach gick bort år 1922 hade testet han lanserat året innan – nu för 100 år sedan – ännu inte gjort succé.

I dag känner nog de flesta till Rorschachtestets karakteristiska bläckplumpar.

Idén till det projektiva test han skapade, för diagnostik av personlighet och psykiska störningar, fick han då han läste om den polska läkaren Szymon Hens, som bläckplumpstestat barn och vuxna.

Hermann Rorschach utvecklade dessa tester och satte dem i samband med idéer han fått i läsningen av den norska filosofen J Mourly Volds skrifter. Dennes teori var att rörliga dröm- och fantasibilder var ett resultat av hämmad kroppsrörelse.

Sista pusselbiten i Hermann Rorschachs test kom från Carl Gustav Jungs teorier om personlighetstyperna extrovert och introvert.

Rorschachtestet vidareutvecklades under 1970-talet av den amerikanska psykologen John Exner.