Hudhunger

Text:

Så påverkar social distansering vår längtan.

Vårt behov av beröring är dessvärre starkare än Anders Tegnells pondus, säger hjärnforskaren Helena Backlund Wasling, vars specialområde är just vikten av beröring. Helena Backlund Wasling förklarar att oro, som många lider extra mycket av under coronapandemin, är något som dämpas av beröring, då kroppen producerar oxytocin och stresshormonet kortisol minskar. Men vårt sug efter beröring är inte något nytt. Hon berättar att hon haft samtal med personer som nästan blivit arga över att det pratas om det först nu.

– Beröring är en sådan viktig del av vårt sociala liv. När vi inte får ta i varandra blir folk stela och då märker vi att detta är något som ligger i vår beteendearsenal. Vi vill kunna understryka med att beröra någon.

Helena Backlund Wasling tycker att hudhunger är ett illustrativt begrepp för en känsla som många känner men har svårt att sätta ord på. Eftersom känslan är diffus blandas den ofta ihop med lust och sexuella behov. Detta kan enligt Helena Backlund Wasling leda till ett beteende med snabba sexuella kontakter som kanske inte ger en långsiktig tillfredställelse.

Steven James Linton är senior professor i klinisk psykologi vid Örebro universitet och har skrivit boken Du, jag och sex (Natur & Kultur) tillsammans med Ida Flink. De skriver om hur en relation byggs som ett samspel, där sexualiteten är en viktig del. Steven James Linton tycker att det är viktigt att vi kan prata om sex på ett mer komplext sätt.

– Sex kan vara många olika saker, mer än samlag, penetration och orgasm. Det kan också vara att vara intim och att gosa, att uttrycka att man bryr sig om varandra.

Steven James Linton förklarar att en tillvaro utan kramar kan leda till bland annat depression. En social relation kan delvis upprätthållas via internet.

– Men internet kan inte ersätta fysisk kontakt. Det finns program i äldrevården där man berör patienter, vilket ger positiva effekter. Nu har vi döende som inte får beröring i slutet, vilket skapar ett lidande.

Steven James Linton tror lidandet som kommer av den minskade fysiska kontakten kan leda till drastiska metoder. En sådan metod kan handla om hur människor finner kroppskontakt. Helena Backlund Wasling berättar om företag i USA som tillhandahåller professionella mysare där man betalar för att ligga sked med en annan person i en timme.

– Den här typen av tjänster är en kortsiktig lösning. Likadant vid en del tillfälliga sexuella kontakter som ofta är en quick fix, säger Helena Backlund Wasling.

I och med coronapandemin är mötesplatserna för att träffa nya personer begränsade. Helena Backlund Wasling tycker att vi generellt behöver lägre trösklar för att be om beröring, och att man bör identifiera personer i sin omgivning att dela beröringen med.

I sitt arbete träffar sexologen Malin Drevstam, som har skrivit boken Lust och olust: Om sex, närhet och anknytning (Gothia fortbildning), individer och par med olika svårigheter vad det gäller sex och närhet. Framför allt är det vanligt hos individer som har en mer otrygg anknytning. De har generellt sett mer ångest och oro kopplat till för mycket eller för lite närhet. Detta kan i sin tur få konsekvenser i form av ett risktagande för att få den närhet de behöver.

– En del klienter vet inte hur man ber om ömhet eller omtänksam beröring så sex har kommit att representera det enda sättet att tillgodose behov av närhet. Min upplevelse är att det oftare gäller män, som kanske inte mötts med mjuk och känslomässig beröring i lika hög utsträckning som kvinnor. En del vill ha närhet till varje pris och tenderar att ställa upp på sex för att på så sätt få tillgång till mer ömsint beröring.

Malin Drevstam tror att Folkhälsomyndighetens rekommendationer gör oss mer medvetna om hur vi förhåller oss till varandra fysiskt. För den som är obekväm med sociala koder kring beröring blir det en paus, men för andra blir avsaknaden av närhet och behovet av beröring mer markant och känslan av ensamhet starkare.

– Att inte känna kontakt med någon annan ens i trängseln på bussen eller av hårfrisör eller tandläkare kan leda till en upplevelse av extrem ensamhet. På ett annat sätt kan man också känna sig extremt ensam i en relation om ingen beröring sker mellan personerna.

Tre råd för närhet

1. Varma duschar och bad stimulerar delar av behovet.
– Helena Backlund Wasling

2. Genom att närma sig någon annan kan man skapa en öppning för att få närhet tillbaka.
– Steven James Linton

3. Orgasmer frisätter oxytocin så onanera mera.
– Malin Drevstam