Mind after midnight

Text:

Bild: Istockphoto

Människor verkar inte vara menade att vara vakna efter midnatt, enligt forskare från bland annat Harvard Medical School som har gått igenom forskning på ämnet. Fysiologiska förändringar i hjärnan gör att vi bland annat får ett mer negativt sätt att se på världen och får sämre impulskontroll sent på natten. Forskarna kallar fenomenet för mind after midnight och menar att det kan förklara varför narkotikamissbruk och självmord är vanligare efter midnatt.

Vi verkar vara programmerade för att sova och vila på natten, för att kognitivt kunna fungera bra på dagen. På natten får vi sämre impulskontroll och beslutsförmåga och är mer benägna att utsätta oss för farliga situationer och riskfyllda beteenden. Forskarna spekulerar i om signalsubstansen dopamin kan ha ett finger med i spelet eftersom dess funktion även påverkas av vår dygnsrytm. Den minskade impulskontrollen vid mind after midnight-fenomenet, kan leda till att vi till exempel äter ohälsosamma saker eller dricker för mycket alkohol.