Dofter som lugnar

Text:

Bild: Istockphoto

Partnerns doft gör oss lugna. Särskilt om vi har ett mer tryggt anknytningsmönster. Det visar Anna Blomkvist, psykologiforskare vid Stockholms universitet, i avhandlingen Intimate relationships and olfaction: Body odors, adult attachment and romance.

Hon och hennes kolleger har undersökt 34 kvinnor som i en stressig situation (de fick individuellt anpassade elstötar) fick dofta på t-shirtar med olika dofter, som ros, egen kroppsdoft och partnerns armhåledoft samt en neutral t-shirt. Genom att mäta hudkonduktans (svett), kunde forskarna se att partnerns doft lugnade deltagarna.

– De som har en mer trygg anknytning får en mildare stressreaktion när de doftar på sin partner än de som har en mindre trygg anknytning, säger Anna Blomkvist.

I en annan delstudie fick 1 107 deltagare göra en självskattning av sin luktförmåga och sitt sexuella välbefinnande.

– De som angav att deras luktförmåga var god tenderade att vara mer nöjda med sitt sexliv och visade en lägre grad av otrohet, än de med sämre luktförmåga.

Anna Blomkvist har också undersökt vad som händer då någon saknar eller temporärt tappar sin luktförmåga.

– Detta kan påverka våra sexuella beteenden. För det är inte bara syn, hörsel och känsel som är avgörande för dessa beteenden, lukt är väldigt starkt kopplad till dem också, säger hon.