”Lär ungdomar att hantera negativa känslor”

Text:

Bild: Sofia Busk

— Mitt bästa tips till tonårsföräldrar är att normalisera alla typer av negativa tankar och känslor och att lära tonåringen att hantera dessa i stället för att undvika dem.

Så säger danska författaren och psykologen Pia Callesen, som i sin nya bok Hjälp din tonåring att hantera livet (Norstedts) vänder sig till föräldrar som har tonåringar som lider av oro och grubblerier. Hon ger vägledning, strategier och konkreta råd som går att använda för att bemöta tonåringar, oavsett om de mår dåligt eller inte.

Grunden i boken är MCT, metakognitiv terapi, där en av grundprinciperna är self regulation theory, som innebär att negativa tankar och känslor reglerar sig själva om vi ger dem utrymme att finnas, förklarar hon.

— Just därför kan det hjälpa våra barn och unga om vi visar dem att dessa känslor kan kontrolleras. Bara för att vi har negativa känslor i kroppen eller huvudet innebär det inte att vi hela tiden måste bejaka och agera på dem. Ett exempel kan vara att avsätta en kvart om dagen för negativa tankar och problemlösning kring dessa, och att ”spara” grubblerier tills dess och låta bli dessa tankar och känslor under resten av dagen.