Här får du handfast hjälp i terapin

Text:

Boken Terapihjälpen kan vid en första anblick se ut som en anteckningsbok avsedd att föra anteckningar i när man går i terapi. Men den lilla boken innehåller mer än så. Den är skriven av en psykolog och en före detta terapiklient, utifrån vad de själva tyckt sig behöva i terapisessionen. Visst kan man anteckna i boken, men den är i huvudsak en guide att ha som hjälpreda om man går i terapi.  Den går igenom terapeutiska begrepp som kognitiv omstrukturering, ångest, mindfulness –  och information om hjärnans motivationssystem. Boken är i första hand avsedd för den som går i terapi, och här finns exempelvis matnyttig information om hur olika terapiformer fungerar och hur man gå tillväga för att hitta en terapeut. Kanske kan även praktiserande psykologer har användning av boken, som exempelvis tar upp vikten av feedback och  kommunikationen mellan klient och psykolog.

Boken Terapihjälpen: Min guide och anteckningsbok är skriven av Lotta Dinäss och Sara Hultman och utgiven på Natur & Kultur