Skev framtidsbild med impact bias

Text:

Bild: Istockphoto

Impact bias innebär att vi miss-bedömer hur vi kommer att reagera på framtida händelser. Vi tror att vi ska bli gladare än vad vi blir när något kul händer och mer ledsna än vad vi blir vid tråkiga händelser. Forskare har sett att människor generellt sett inte mår lika dåligt som de trodde att de skulle göra efter att en relation har tagit slut. Fotbolls-supportrar blir inte så glada som de trodde när laget vinner.
Bakom denna skevhet ligger två tydliga tendenser, menar de amerikanska psykologiforskarna Timothy D. Wilson och Daniel T. Gilbert.

För det första beror det på så kallad fokalism, som innebär att vi fokuserar på en en händelse i framtiden och glömmer bort allt annat som kommer att ske samtidigt. För det andra har vi en tendens att rationalisera och söka mening i det som händer oss. När något tråkigt händer letar vi efter en anledning till det som hänt. När vi bestämt oss för en, mår vi genast lite bättre. Positiva händelser blir samtidigt mindre roliga när vi rationaliserar dem.
Troligen sker allt detta omedvetet, vilket gör det svårt att undvika impact bias. Men det finns studier som pekar på att det hjälper att tänka på och försöka påminna oss själva att vi vanligtvis rationaliserar alla händelser, och på så viss reducerar den känslomässiga effekten – oavsett om denna är positiv eller negativ.