REBT. Kognitiv psykoterapi i skuggan av kbt

Text:

Bild: The Albert Ellis Institute

På 1950-talet lanserade den amerikanska psykologen och psykoterapeuten
Albert Ellis en form av kognitiv psykoterapi som vi idag känner som REBT – rational emotive behavior therapy.

Inledningsvis kallade Albert Ellis sin psykoterapi bara för RT, rationell terapi, men ändrade några år senare namnet till RET, rationell-emotiv terapi, för att även betona känslornas roll. Ytterligare 30 år senare, troligen influerad av den kognitiva beteendeterapins intåg och framsteg, döpte han om metoden till just REBT, rationell-emotiv beteendeterapi – vilket alltså lägger fokus även på beteendet.

Metoden har många likheter med just kbt; inom REBT anser man att psykiska problem grundar sig i irrationella idéer, attityder och tankar. Genom att ändra tankemönster kan man således ändra på sina beteenden och känslor.

Metoden utgår ifrån ett ABC, där A står för att aktiverande händelser (activating events), exempelvis att man blir övergiven i en kärleksrelation, som leder till B, irrationella föreställningar (beliefs) om verkligheten, exempelvis att man inte är värd att bli älskad, vilket i sin tur resulterar i C, konsekvenser (consequences) i form av dysfunktionellt beteende – exempelvis att man undviker relationer helt och hållet.