En studie i att skämmas

Text:

Bild: Istockphoto

I ett klassiskt experiment från 1975 ville psykologiforskare testa om människor som skämdes var mer villiga att hjälpa andra. Resultatet: det var de.

Experimentet gick ut på att låta deltagarna göra bort sig inför andra människor (som de visste observerade dem genom spegelglas), för att sedan testa hur villiga de var att hjälpa en klasskompis med ett skolprojekt. De 100 försökspersonerna, manliga och kvinnliga universitetsstudenter, delades in i två grupper, där den ena fick göra följande fyra pinsamheter: sätta på en bandspelare och dansa till musiken, skratta i 30 sekunder som om de precis hört ett roligt skämt, sjunga den amerikanska nationalsången samt imitera en 5-åring som får ett utbrott för att hen inte vill gå till förskolan. Den andra gruppen fick betydligt mindre pinsamma uppgifter, som att bara lyssna på musiken eller att läsa en bok tyst för sig själv.

De försökspersoner som fått göra bort sig visade efter detta en ökad villighet att hjälpa en kompis med skolarbetet, jämfört med kontrollgruppen som inte utfört några pinsamheter. Forskarna drog slutsatsen att det ger människor en bra känsla att kunna hjälpa andra – och att denna känsla är extra välkommen när man precis känner sig lite skamsen eller har en dålig känsla över något man gjort eller att man gjort bort sig.