Den amerikanska psykologins fader

Text:

Bild: Harvard university

William James (1842–1910) var en amerikansk filosof och psykolog – och en av grundarna till den psykologiska institutionen vid Harvard university i slutet av 1800-talet. Institutionen var inledningsvis knuten till avdelningen för filosofi, och 1875 startades där en av de första kurserna i psykologi, The relations between physiology and psychology, där William James var undervisande lärare.

Tre år senare handledde William James också den första doktoranden i psykologi vid Harvard, en man vid namn G. Stanley Hall. Men mest känd är William James för verket Principles of psychology, som kom 1890 och i två volymer summerade det psykologiska fältet och dess forskning fram till tidpunkten för publikationen. 1400 sidor lång räknas boken som en av de psykologiska klassikerna och lästes inte bara i USA utan brett även i Europa, där den sägs ha varit populär hos både Freud och Jung. I verket etablerade William James en mängd psykologiska teorier och begrepp, exempelvis stream of consciousness, den metafor som illustrerade tankeströmmar i medvetandet, samt ett kapitel om hans syn på den fria viljan. Inte för inte kallas han ibland för ”den amerikanska psykologins fader”.