Se upp för pandemimoralismen

Text:

KRÖNIKA Pandemiåret har varit en orgie i att peka finger åt allt och alla som gör fel. Det har varit en oändlig berättelse om alla människor som inte respekterar regler. När myndigheterna under pandemin inte förmådde skapa en enhetlig och rimlig lagstiftning som reglerade vårt sociala liv (kultur och idrott fick i princip totalförbud men shopping fortsatte som förut) blev i stället fokus hos många att leta fel hos enskilda individer.

Politiker och myndighetsföreträdare har talat om människor som inte följer restriktionerna och hela tiden koncentrerat sig på individuella beteenden, men inte på att leverera hållbara lösningar på systemnivå. Jag har saknat förslag som löser problem här och nu. Varför inte ge alla timvikarier och visstidsanställda i äldreomsorgen fast kontrakt i ett år under pandemin? Snabbutbilda människor till vård och omsorg eller arbeta med smittspårning. Eller ge sjukvårdspersonal högre lön (under pandemin) för att locka tillbaka alla dem som flytt sjukvården på grund av dåliga arbetsvillkor?

Vad gjordes under den lugna perioden innan den andra vågen egentligen? Det undrar jag.

De politiker och sjukvårdschefer som stått på presskonferenser och talat om medarbetarnas mående borde se sig själva i spegeln och fundera över om de kunnat fatta andra beslut som gjort att vi inte haft en sådan situation när vi gick in i pandemin eller den andra vågen. Vi medborgare har också ett ansvar för att vi låtit andra perifera frågor ta plats i stället för att rusta välfärdssystemet och ha marginaler.

I stället för att läxa upp varandra på sociala medier och peka finger åt dem som göra andra val än vad du gör, ta ett djupt andetag och fundera över om det finns rimliga orsaker till människors val. Det som är onödigt för dig är kanske nödvändigt för någon annan? Jag vill tro att ett samhälle där människor har frihet att göra egna val så länge det inte inkräktar för mycket på andras frihet, fortfarande är en bra princip oavsett om vi röstar rött, grönt eller blått. Jag vill inte ha ett samhälle där prussiluskor bestämmer och lägger sig i allt. Moralismen gör samhället tråkigare, otryggare och mindre tolerant. Det är en dålig grund att bygga det sociala samspel som vårt samhälle vilar på. Låt inte en pandemi förstöra det.