Ingen neuros hos delfiner

Text:

Bild: Istockphoto

Femfaktormodellen används för att beskriva den mänskliga personligheten i form av fem grundläggande, delvis ärftligt betingade, dimensioner. Dessa är: neuroticism, extraversion (sällskaplighet), öppenhet, omtänksamhet och samvetsgrannhet. 

Forskare vid University of Hull i Storbritannien har nu undersökt om det går att kartlägga delfiners personlighet på liknande sätt. I en artikel i Journal of comparative psychology, beskriver de hur 134 delfiner av arten öresvin granskats av personal som känt delfinindividerna i över ett års tid. Vid de totalt 15 observationsplatserna där delfinerna hålls fångna, har personalen fyllt i formulär som beskriver delfinernas personlighet. Delfinernas personliga egenskaper grupperades inom fyra huvudområden: öppenhet, omtänksamhet, sällskaplighet och samvetsgrannhet. Delfinernas personlighetsdrag överensstämmer alltså i stort med människors. Däremot såg forskarna inga tecken på neuroticism hos delfinerna. Forskarna hoppas att fortsatta studier på delfiner och valar kan ge oss en bättre förståelse för de evolutionära krafter som förenar och delar oss däggdjur som arter.