Ensambarn mår sämre

Text:

Bild: Istockphoto

Ensambarn har generellt sett sämre hälsa än de som växer upp med syskon. Barn som vuxit upp utan syskon tenderar att ha sämre kondition, vara mer benägna att lida av fetma eller övervikt och har högre dödlighet i vuxen ålder.

Det visar en studie utförd av forskare från bland annat Stockholms universitet, University college London och Saint Andrews-universitetet i Storbritannien.

Ensambarn med halvsyskon hade sämre hälsa än de som inte hade halvsyskon. Detta – och resultaten i övrigt – får forskarna att tro att förklaringen till resultaten inte beror på att barn växer upp ensamma – utan att det snarare har att göra med orsakerna till varför de gör det: som att föräldrar exempelvis har separerat.