Distans på förskolan

Text:

Bild: Istockphoto

Avstånd skapar avstånd. Så formulerade en av deltagarna sig i en studie från Lunds universitet. Studien bygger på 465 enkätsvar från förskolepersonal i hela Sverige. De tillfrågades om erfarenheten att skola in barn under våren 2021 och syftet var att se hur förskoleinskolningen påverkats under pandemin. Många förskolor flyttade till exempel ut inskolningen utomhus, vilket enligt deltagarna i studien på det stora hela fungerade bra, men de flesta upplevde att det försvårade relationen till de nya barnen. Även relationen till föräldrarna påverkades negativt. Forskarna bakom studien menar att den fysiska distansen, som var tvungen att hållas, i värsta fall kan tolkas av barnen som att de vuxna inte litar på varandra. Föräldrar som annars har fått delta aktivt i inskolningen fick under pandemin en mer passiv roll, vilket några av deltagarna i studien dock upplevde som positivt, eftersom det skapade ett större lugn inne på förskolan – och lämnade mer plats för personalen att skapa en relation till barnen.