The white bear phenomenon

Text:

Tänk inte på det förbjudna!
Att låta bli att tänka på något när man inte får är bland det svåraste som finns. Som när vi slutat röka och inte kan låta bli att tänka på en cigg, eller ska försöka äta nyttigt och bara får upp mentala bilder av pizza eller friterade munkar.
En av de första studierna i ämnet involverade tankar på vita björnar – eller snarare att försöka låta bli att tänka på dessa. I experimentet, som utfördes vid Harvard university 1987, skulle deltagarna under fem minuter redogöra för sina tankegångar. Hälften av dem blev instruerade att inte tänka på vita björnar, medan den andra hälften fick veta att det var okej att göra det. Försökspersoner som inte fick tänka på vita björnar gjorde givetvis detta i mycket högre utsträckning än den andra gruppen.
Företeelsen har sedan dess bekräftats i en rad studier och blivit känd som the white bear phenomenon. En av forskarna bakom experimentet, Daniel Wegner, förklarar det hela med att omedvetna övervakningsprocesser drar igång i hjärnan för att kolla att vi inte tänker på det vi försöker undvika, men att det ironiskt nog är dessa processer som i stället triggar igång det förbjudna.