”Många vet alltför lite om hjärnans utveckling”

Text:

Bild: Ewa Ruding

Emeritusprofessorn i barnmedicin Hugo Lagercrantz har bidragit starkt till vår kunskap om barnhälsa i Sverige. Nu är han aktuell med boken Barnhjärnan. Så uppkommer medvetandet och själen (Kaunitz-Olsson, 2022) där han redogör för forskning som berikar förståelsen för barnets hjärna.

‒ Det är viktigt. Många som arbetar med barn vet för lite om hjärnans utveckling, säger Hugo Lagercrantz.

Förutom att teckna bilden av vad som faktiskt händer i hjärnan, från embryo till vuxen ålder, berörs också aktuella frågor i boken, som hur mycket skärmtid som egentligen är bra för barn.

‒ Ju äldre barnen blir, desto mer blir skärmar en del av deras liv. Men inget barn borde ägna hälften av sin vakna tid framför en skärm. De behöver också fysisk aktivitet och arbete med händerna såsom slöjda, rita eller spela instrument.