Kokain och psykoanalys

Hur psykofarmacin körde om samtalsterapin.

Text:

Bild: Magnus Liam Karlsson

Rätt genom Freuds yrkesliv går ett vitt, rakt sträck” skriver Daniel Berg som är forskare i ekonomisk historia vid Stockholms universitet i essän ”Freud och kokainet”. Med detta menar han att Sigmund Freud bytte åsikt i fråga om intag av det centralstimulerande preparatet kokain.

– Till att börja med var han positiv. Det var under den här tiden som tyska farmaceutiska företag utvecklade kokainet och när Freud först tog det upplevde han att han kunde vara sig själv, vara normal, säger Daniel Berg.

År 1884 utvecklade fysiologen Sigmund Freud sina tankar om det nya preparatet i skriften Über Cocoa. Publikationen gjorde honom berömd och stadd vid kassa.

– Kokainskriften etablerar honom både socialt och ekonomiskt. Det gör det hela väldigt laddat för honom.

Men när vännen och mentorn Ernst von Fleischl dör i kokainförgiftning år 1891, och efter att Freud själv har börjat känna sig beroende, svänger han i frågan.

– Det jag vill beskriva i min essä är att kokainet ändå verkar bli ett slags språngbräda för honom i utvecklingen av psykoanalysen. Han har mött ett narkotikapreparat som är affektivt viktigt för honom: sexuellt, ekonomiskt, socialt och psykologiskt. När han överger det uppstår en stark spänning och det är nog en delförklaring till att han behöver utveckla något lika starkt affekterat, men i form av en teori – psykoanalysen. Jag är knappast den första forskare som noterat detta, men jag tycker det är intressant.

I essän skriver Daniel Berg också om hur kapitalismen och droganvändning ofta går hand i hand, och att farmaciindustrin utvecklar preparat som svarar mot en tidsanda som en del av det kapitalistiska samhället: som ”lyckopiller” eller antidepressiva läkemedel.

– Freud pekar ut en väg med psykoanalysen. Att samtalet ska kunna läka den moderna människan, men samtalet är ett minst sagt arbetsineffektivt sätt att bemöta en stor efterfrågan och ett stort problem. Ett piller är kapitalistiskt allierat på ett annat sätt eftersom det är så effektivt och snabbverkande. Man kan överdriva lite och säga att psykologin och psykoanalysen blir utkonkurrerad av psykofarmacin. Det handlar inte om att psykoanalysen var flummig och därför misslyckad. Den var främst icke-ekonomisk, tror Daniel Berg.