Hur blir jag av med min noja?

Text:

Bild: Maria Hergueta

FRÅGA:

Jag har haft tvångssyndrom i över 30 år, men har aldrig konsulterat läkare. Det är bara när jag ska gå hemifrån som tvånget kommer. Jag kollar att kylskåpet är stängt flera gånger, att vattenkranen är avstängd. Spisen är värst, den kan jag kolla extremt länge och när jag går ut och stänger ytterdörren och har låst så kan jag känna på dörrhandtaget många gånger innan jag går.

Jag gör detta för att jag inte vill att något ska hända i hemmet när jag är på jobbet. Min sambo och son vet att jag har ”kollnoja” men tycker det är bättre jag kollar en extra gång om det får mig att känna mig lugnare.

Jag är glad, positiv och har ett stort socialt liv och är inte deprimerad. Jag har dock oroat mig en hel del tidigare och varit med om trauman i livet. Förhållandet jag lever i nu är tryggt och lyckligt. Men jag mår inte bra av mina tvångsbeteenden och jag kommer för sent till jobbet. Jag undrar om det finns något knep för att bli av med detta jobbiga.

SVAR:

Du ger en mycket tydlig beskrivning av hur tvångssyndrom kan yttra sig. Tvångssyndrom, eller OCD, innebär att man utför ritualer som ett sätt att hantera påträngande eller tvångsmässiga tankar. Tvångssyndrom kan yttra sig på många olika sätt, till exempel att man har utförliga rengöringsritualer för att avvärja risk för smitta, att man städar oerhört noggrant och ofta för att undvika att någon ska ha negativa åsikter om ens hem eller att man, som du, utför kontroller för att undvika en olyckshändelse.

Oavsett vilket tvång man lider av brukar den drabbade känna att det är väldigt svårt att sluta med ritualerna trots att man egentligen vill. Nästan alla kan känna igen drag av tvångssyndrom och hur de i vissa situationer gör sig mer påminda än annars, men hos somliga blir de väl utbredda i tid eller frekvens och stör då livet. Man brukar säga att man ska ägna minst en timme om dagen åt sina ritualer för att få diagnosen tvångssyndrom.

Att sluta med sina tvångsmässiga ritualer kan vara ganska tufft även om önskan att göra det är stark. Man kan därför behöva stöd i form av en psykoterapeut som hjälper en både att planera behandlingen och genomföra den. Kognitiv beteendeterapi, kbt, har i upprepade studier visat sig vara en effektiv behandling vid tvångssyndrom. Är problemen relativt lindriga gör man som klient ganska mycket arbete på egen hand i form av hemuppgifter. Om du önskar gå i sådan behandling kan du kontakta primärvården eller psykiatrin där du bor.

Även medicinsk behandling, ofta med så kallade SSRI-preparat, har visat sig vara effektiv vid OCD. Om man tror att det kan vara en väg att gå kan man i första hand vända sig till sin husläkare.

Vill du testa att försöka komma tillrätta med tvångssyndromet på egen hand finns en del självhjälpsböcker. En som följer kbt är Fri från tvång: steg för steg med kognitiv beteendeterapi av Mia Asplund och Elin-Love Rosengren. Hur gott resultat självhjälpsböcker ger är svårt att uttala sig om då det sällan utförs forskningsstudier på dem, men givetvis kan du prova, och fungerar det inte så kan du söka dig vidare till kbt eller medicinering och få fortsatt hjälp den vägen. 

⁄ Liv Svirsky, legitimerad psykolog/psykologiguiden.se

Svar från legitimerade psykologer på Sveriges psykologiförbunds sajt Psykologiguiden.se