Har jag social ångest?

Text:

Bild: Maria Hergueta

FRÅGA:

De senaste 20 åren har ingenting känts meningsfullt. Jag grubblar, känner skam och tycker mig sakna identitet. Jag distraherar mig med mobilen och känner mig ensam. Det är svårt att prata med någon eftersom jag är rädd för att ingen förstår. Jag gråter och har sömnproblem.

När jag var liten kände jag aldrig glädje över mina fritidsaktiviteter. I skolan trivdes jag allt mindre. Som vuxen har det varit svårt att välja utbildning och arbete. Jag känner att jag inte passar in och är stressad.

Kan social ångest ligga bakom mina problem? Att jag är rädd för att bli dömd av andra? Jag har även svårt att känna mig trygg med mina vänner och min ursprungsfamilj.

SVAR:

Det kan vara flera faktorer som bidrar till din nedstämdhet, stress och ångest. Det låter som att du inte har hittat ett bra sammanhang. Om man inte finner meningsfulla sammanhang där man känner glädje och inspiration är det naturligt att känna sig vilsen och isolerad. Då kan det vara lätt att ta till mindre konstruktiva strategier som lindrar i stunden men som på sikt tar en längre ifrån livsmål. Jag förstår att du distraherar dig med mobilen, men det får dig inte att må bättre i längden. 

Du känner dig stressad och upplever att du saknar identitet. Ett av nervsystemets tre olika reaktioner på stress är frys/underkastelse. Den aktiveras när stressen är för stark, långdragen eller när man upplever att inga andra strategier fungerat. Frys/underkastelse kan beskrivas som ett tillstånd av förlamning. 

Du beskriver att du hela livet kämpat för att hitta rätt. Vi människor behöver våra känslor som en guide för att förstå oss själva och vad vi mår bra av. Om känslolivet är avstängt kan man hamna i en ond spiral där det är svårt att veta vad man vill, tycker och känner. Inget känns roligt eller inspirerande. Då är det lätt att dra sig undan, och livet känns alltmer meningslöst. 

Sociala relationer är viktiga för vår hälsa. Att som i ditt fall uppleva dig otrygg med andra och inte ha någon du kan få känslomässigt stöd av är en stor stressor i sig. 

Personer som varit med om en svår förlust rapporterar ofta att de förlorat meningen med livet. Vägen framåt är då att börja fokusera på vad som ger glädje i stunden. Det är grunderna i det som kallas medveten närvaro/mindfulness. Det kan vara att kaffet smakar gott eller att det är skönt på golvet där solen skiner in. Ur de små stunderna får man hämta kraft till liv. Det leder till att vardagen, och därmed livet, successivt känns mer meningsfullt. 

Även om livsomständigheter påverkar mycket hur vi mår visar forskning inom positiv psykologi att vårt eget beteende och tankesätt spelar en stor roll för hur mycket meningsfullhet vi känner i livet. Det kan låta hurtfriskt, men vi vet att meditation och tacksamhetsövningar samt fysisk aktivitet är bra verktyg. Mindfulness och meditation kan hjälpa att bryta negativa tanke- och känslomönster. Det handlar om ett fokusskifte från allt som inte fungerar i livet till det som faktiskt ändå är bra. När man fått näsan över vattenytan är en annan viktig del att hitta aktiviteter där man lär sig något nytt och växer som människa. Att odla sin nyfikenhet och vidga sin komfortzon är centralt för att känna sig vital och levande. 

Om det känns svårt att ta dig ur din situation på egen hand kan du överväga att söka professionell hjälp. Ibland räcker det långt att bara få tänka högt tillsammans med någon annan. Andra gånger kan det kräva en mer djupgående analys av situationen. Förståelse kan leda till minskad skam och skuld, något som i sig ger mer kraft över till förändring.

⁄ Maria Nordström Lindhe, legitimerad psykolog/Psykologiguiden.se

Svar från legitimerade psykologer på Sveriges psykologiförbunds sajt psykologiguiden.se