Varför är clowner så läskiga?

Text:

Bild: Istockphoto

I en ny studie försöker brittiska forskare gå till botten med varför en hel del människor verkar vara så rädda för clowner (så kallad coulrofobi).

528 personer med clownrädsla undersöktes via ett nydesignat formulär, Origin of Fear of Clowns Questionnaire; OFCQ. Försökspersonerna var mellan 18 och 77 år och forskarna konstaterar att clownrädsla var vanligare hos kvinnor än hos män och att den i likhet med de flesta andra rädslor och fobier tenderade att avta med åldern.

Den starkaste anledningen till rädslan hos clownfobikerna var att man hos clowner inte kan se deras riktiga ansiktsuttryck och därför inte kan avgöra hur de känner eller vad de ska göra härnäst; om de är glada eller kan skada en.

En annan vanlig anledning till coulrofobi verkade vara läskiga clowner i populärkulturen, som hade gett upphov till rädslan hos många av de tillfrågade. Däremot var det nästan ingen av personerna med clownfobi som faktiskt blivit skrämda av en clown i verkliga livet, vilket förvånade forskarna.