”Jag vill ta ett helhetsgrepp på hälsa”

Text:

Bild: Emma Larsson

Med boken Hela livet (Norstedts) och det webbaserade Livsstilsverktyget vill läkaren och professorn i molekylär medicin, Anders Rosengren, ta ett helhetsgrepp om vår hälsa: motion, sömn, ensamhet och acceptans är exempel på ämnen som avhandlas. Anders Rosengren skildrar också hur han kom till insikt om att han själv, och vården i stort, för länge fokuserat på symtomen och isolerat enstaka delar av kroppen.

– Jag älskar vetenskap. Det är det mest precisa system vi har för att beskriva tillvaron. Och jag omfamnar teknik. Men jag vill förändra vår syn på människan som en maskin som går att lagas med fyrkantiga livsstilsordinationer.

Och ändå låter ”Livsstilsverktyget” som ett redskap för att fixa ”maskinen”?

– Ja, men det jag vill uppnå med detta digitala verktyg är att få männi­skor att reflektera. Inom vården har vi länge arbetat med vetenskap och medicinering. Men för att vi ska må bra och behålla hälsan behöver vi öppna för mer existentiella frågor. Med både boken och Livsstilsverktyget vill jag stimulera reflektion och ge läsarna och användarna kunskap om det som berör deras situation. Nyckeln är att öppna sig för det stora sammanhanget och väcka frågan om vad livet handlar om, säger Anders Rosengren.

Livsstilsverk­tyget används i dag av cirka 50 000 patienter och är gratis. Genom att använda verktyget deltar man i en stor forskningsstudie som nu pågår vid Göteborgs universitet.

Livsstils­verktyget finns här