”Jag föll ner i en glaciärspricka”

Text: Soledad Cartagena

Bild: SIMON REHNSTRÖM

När bergsbestigaren Carina Ahlqvist i maj skulle bestiga världens femte högsta berg, Makalu, som ligger bredvid Everest, drabbades hon av snöblindhet. På vägen ner föll hon ner i en glaciärspricka och trots att hon var utmattad tog hon sig upp och vidare ner för berget genom att fokusera inåt.

– När jag stängde av intrycken utifrån gav jag utrymme för mitt inre att växa. Jag tänkte att jag orkar inte mer men alternativet var att bli kvar. Då fick jag en adrenalinkick som jag aldrig upplevt förr, säger Carina Ahlqvist.

Förmågan hade hon utvecklat efter en period av utbrändhet då hon tappade talförmågan och knappt kunde hålla en tanke i huvudet. Det blev en överbelastning för hjärnan.

– Jag började arbeta med den inre kapaciteten och var tvungen att stänga av de yttre intrycken. Det är som en lök där man måste skala av olika lager för att hitta kärnan. Jag körde yoga nidra, som är en form av meditation, för att stänga av alla tankar. Det använde jag mig av på berget, det kom naturligt.

Carina Ahlqvist tror att alla har tillgång till det inre lugnet men att många inte vågar komma i kontakt med sig själva. För henne kommer verklig positivitet ur acceptans och att ha mod att vara närvarande med hela sig själv.

–Våga lita på dig själv och lyssna på din intuition. Vi vet mer än vi tror.

Vad har du lärt dig av den här erfarenheten?

– Förmågan att ha tillgång till min inre styrka räddade mitt liv och gav mig kraft. Kanske handlar klättring mycket om att finna berget inuti sig själv, sin motsvarande inre stabilitet. Jag lärde mig ödmjukhet och att vara tacksam. Ibland måste du vara nära att förlora allt innan du uppskattar vad du har.