”Att sälja sex är inget val”

Text:

Polisen Simon Häggström om sitt arbete mot prostitution.

Simon Häggström är chef för Stockholmspolisens prostitutionsgrupp. I boken Skuggans lag ger han sin bild av arbetet.

– Många tror fortfarande att kvinnor gör det för att de vill. Men tror man att det är ett fritt val att sälja sex så har man inte förstått mekanismerna bakom prostitution. De här kvinnorna är instängda i osynliga fängelser. Människohandlare hotar med att ta deras småsystrar i hemlandet eller berätta för familjen vad de gör, vilket i strikt religiösa länder kan leda till utfrysning. De väljer ut kvinnor från fattiga områden där det inte finns mat på bordet. Visst, de kan välja att låta sina barn svälta i stället för att prostituera sig, men det är inget rättvist val.

Bland utländska prostituerade är fattigdomen drivande. Men när det gäller svenska kvinnor och män som säljer sex har Simon Häggström sett andra mönster.

– I princip alla vi träffar har utsatts för sexuella övergrepp i sin barndom. Och många lider av psykisk ohälsa. Missbruk är vanligt, men inte så vanligt som man skulle kunna tro. Gemensamt för alla är däremot att de aldrig fått professionell hjälp.

Hur påverkar arbetet dig?

– Mycket, jag går i terapi varje vecka för att orka. Det kan vara lite skämsstämpel på att som tuff polis säga att man går i terapi, men det är ärligt talat det som räddar mig.

Vad har du lärt dig?

– I det här jobbet blir det tydligt vilket lotteri livet är, vad det betyder att födas i rätt land med rätt skydd.

Simon Häggströms bok Skuggans lag gavs ut av Kalla kulor förlag 2016. Uppföljaren Nattstad kom 2017 på samma förlag. 


Annons:
Prenumerera