Kalla det inte funktionsnedsättning

Text:

KRÖNIKA. I höstas fick jag diagnosen adhd. Det var inte en jättechock. Jag har alltid vetat att jag är rastlös, impulsiv och har svårt att koncentrera mig på saker jag inte är intresserad av. Jag har också varit medveten om att jag ofta glömmer saker, pratar mycket och är lättdistraherad.

Jag har bara inte tyckt att det är något större problem. Som egenföretagare har jag haft förmånen att kunna forma mitt liv så att mina drag snarare är en tillgång än ett problem. Tills en dag då jag plötsligt fick synbortfall, allvarliga sömnsvårigheter, migrän som kändes som om en yxa kluvit huvudet, samt ett nytt reumatiskt skov.

Det var inte så konstigt. Jag hade sagt ja till några projekt för mycket och är sämst på återhämtning (det är ju så tråkigt). Så jag gick till vårdcentralen och påbörjade den process som sen ledde fram till diagnosen. Jag som gjort utredningar på andra var plötsligt själv en person med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Fult nog var det först när jag själv fick en diagnos som jag började fundera på ordet ”funktionsnedsättning”. För även om det förstås finns uppenbara problem förknippade med mina personlighetsdrag så finns det även vinster. Sidor som den neurotypiska majoriteten inte besitter. Jag har mer energi än de flesta, en förmåga att hyperfokusera, jag är snabb, envis och har lätt att komma igen efter bakslag. Och impulsiviteten gör att jag ofta kommer in på oväntade spår vilket är en fin tillgång när man jobbar kreativt, eller för all del, bara vill dra ett absurt skämt.

På samma sätt är det för människor med autismspektrumtillstånd. (Jag tänker främst på dem som förut fick diagnosen asperger.) Det är givetvis så att de autistiska dragen ställer till med en massa svårigheter vad gäller sociala relationer, kommunikation och förhållningssätt till förändringar. Men även där finns det fördelar. Människor med autismspektrumtillstånd är ofta pålitliga och noggranna. De har en förmåga att fokusera intensivt och länge på det som fångar deras intresse och många har ett fantastiskt minne. De är ofta bra på att uppfatta detaljer vilket gör dem till goda felsökare.

Drag av adhd eller autism finns hos alla människor. Men att ha en diagnos innebär att man har betydande problem i vardagen. Men även om man har betydande problem, så skulle jag vilja säga att man också har en betydande tillgång i vardagen. Om man bara får utlopp för sina styrkor. Och då finns det en en poäng med att benämna det funktionsvariation i stället för nedsättning. Samhället är utformat efter den neurotypiska majoriteten. Omgivningens attityd och okunskap är ofta ett större problem än funktionsvariationen i sig. Ett viktigt steg mot en attitydförändring är en ändring av språket.

Jenny Jägerfeld är legitimerad psykolog och författare.