Så har du bra känslosnack med barnen

känslor-barn

Text:

Bild: Istockphoto

Psykologen Reyhaneh Ahangarans bok Prata känslor med barn riktar sig till dem som har barn i åldrarna 5-12 år eller arbetar med barn i dessa åldrar. Men ärligt talat skulle nog alla vuxna vara betjänta av att läsa i alla fall inledningskapitlen, som pedagogiskt går igenom vad känslor faktiskt är, hur arv och miljö påverkar vårt psykiska liv samt vilka skydds- och riskfaktorer som finns för psykisk ohälsa. Detta är bra läsning för oss alla tror jag.

De följande kapitlen är mer specialiserade och fungerar som ett stöd till föräldrar eller andra viktiga vuxna, med tips på hur man kan prata med unga om känslor i olika situationer och konstellationer. Sin vana trogen visar Reyhaneh Ahangaran på barnens perspektiv – och våra möjligheter att som vuxna ta vårt ansvar och hjälpa barnen i deras utveckling. I vanlig ordning saknas även trista pekpinnar och boken är trevlig i formen och lätt att ta till sig. Missa inte heller Reyhaneh Ahangarans tidigare böcker om känslor och barn, som vänder sig till unga – men även de kan läsas av vuxna.