Litterär placebo

Text: Mats Almegård

Bild: Istockphoto

Att en forskarstudie är dubbelblindad betyder att varken försöksledare eller deltagare vet vem som förses med placebo och vem som får en aktiv substans. Titeln på Edward St Aubyns senaste roman är långt ifrån det enda i boken som rör den vetenskapliga metoden. De tre vännerna Lucy, Olivia och Francis är alla involverade i forskning på olika sätt: Lucy söker upp spännande forskningsprojekt på uppdrag av en Steve Jobs-liknande tech-investerare (som bor i ett palats i Big Sur, Kalifornien), Olivia arbetar på en neurovetenskaplig studie om schizofreni och Francis dokumenterar den biologiska mångfalden i flora och fauna.

Men det är neurovetenskapen som är mest central i romanen. Inte minst efter att Lucy diagnosticeras med en hjärn-tumör och studierna av hjärnan plötsligt handlar om en huvudpersons liv och död.

Att Edward St Aubyn, som slog igenom med de självbiografiska romanerna om Patrick Melrose, precis som sina romanfigurer är djupt intresserad och fascinerad av neurovetenskap, märks i hans vindlande och detaljerade prosa.

Edward St Aubyn: Dubbelblind (Albert Bonniers förlag)