”Det är inte de blyga barnen som behöver ändras”

Text:

I ett samhälle där extroversion premieras, finns det en risk att blyga människor, i synnerhet blyga barn, glöms bort? Det pratas inte så mycket om de blyga barnen, trots att blyghet är ett vanligt personlighetsdrag bland andra. I denna lilla men matnyttiga bok ges råd till förskolepedagoger för att underlätta för blyga barn att ta sig in i leken, våga delta i förskolans aktiviteter och få stöd i sin utveckling. Men boken kan även läsas av andra vuxna och föräldrar till blyga barn, för att få en inkännande och enkel inblick i det blyga barnets vardag. Dessa barn kan behöva lite stöd för att ge sig in i situationer och uppgifter som de egentligen vill, men inte vågar, ta sig för – och där behöver förstående vuxna hjälpa till. Det handlar inte om att ändra på barnen, utan att ge dem en chans att få utvecklas och känna sig trygga. Eller, som Malin Gren Landell sammanfattar det hela:
”Det är förutsättningarna och inte de blyga barnen som behöver ändras.”

Förstå och bemöta blyga barn av Malin Gren Landell är utgiven på Natur & Kultur