Foreign accent syndrome

När någon plötsligt börjar prata med ett helt nytt uttal eller dialekt

Text:

Bild: Istockphoto

Foreign accent syndrome är precis vad det låter som: En person börjar plötsligt tala med ett helt nytt uttal eller en ny dialekt. Tillståndet har dokumenterats över hela världen men är mycket ovanligt. Det handlar inte om dialekt i ordets egentliga bemärkelse, utan om okontrollerbara förändringar i intonation, alltså tonhöjd och betoning av ord.

För den som lyssnar kan ”fel” intonation i det egna språket låta som om den som talar har ett annat modersmål i botten. De subtila intonationsstörningarna kan bero på skador av neurologisk karaktär, och en del forskning har pekat på ett samband mellan syndromet och små hjärnblödningar. Det råder dock ingen konsensus kring sjukdomens uppkomst. Eftersom orsaken inte är känd är behandlingen ofta begränsad till talterapi.