Intermittent förstärkning – belöning bara ibland

Text:

Bild: Istockphoto

Hur kommer det sig att vi fortsatte att höra av oss till den där personen vi dejtade, trots att hen bara hörde av sig och svarade ibland? Troligen berodde det på just det, att hen bara svarade ibland.

Ett psykologiskt namn på fenomenet är intermittent förstärkning, som innebär att en belöning ibland – men bara ibland – följer på ett beteende.

Inom psykologin innebär en förstärkning en händelse som ökar sannolikheten för upprepning av ett visst beteende, ett slags ”belöning” – exempelvis ett svar på ett sms. Den intermittenta (sporadiskt återkommande) förstärkningen innebär då att man fortsätter med beteendet med förhoppningen att belöningen just denna gång ska komma.

Begreppet används oftast inom inlärningspsykologin – och även när djur ska tränas in i ett visst beteende. Att exempelvis lära in beteenden hos hundar med hjälp av intermittent förstärkning har visat sig effektiv eftersom hunden då lär sig att den kan uppvisa beteendet många gånger utan att få belöning, men att belöningen (till exempel godis) så småningom ändå kan komma. Men fenomenet kan alltså också (i alla fall delvis) förklara en hel del mänskliga beteenden – som exempelvis att inte ge upp om den där hopplösa personen som bara svarade på sms ibland – men också när det gäller allvarligare beteenden; intermittent förstärkning nämns exempelvis ofta när man talar om spelmissbruk, där förhoppningen om den ovanliga belöningen verkar vara en av de starkaste drivkrafterna.