Vidga vyerna med Modern Psykologi

Text:


”Ända sedan jag var liten har jag irriterat mig på alla som vill hålla oss duktiga flickor tillbaka”
Liberalernas Birgitta Ohlsson vill peppa alla ambitiösa flickor. Mats Almegård har mött henne i en stor intervju.
”Resan ökar empatin med det främmande, för saker som tidigare lämnade oss likgiltiga”
Att resa ger nya perspektiv och en starkare närvarokänsla. Men hur vi reser både påverkas av och påverkar vår personlighet.
”Konspira­tionsteorier kan relateras till låg själv­känsla och misstro mot myndigheter”
När känslorna blir allt viktigare i debatten sjunker sanningen i kurs. Här är psykologin bakom post truth-samhället.
”Vi behandlare är rätt usla på att uppmärksam­ma när det går dåligt”
Många mår bättre av att gå i psykologisk behandling. Men inte alla. Utifrån sin egen forskning skriver psykologen Alexander Rozental om negativa biverkningar.
Plus:
Åsa Nilsonne skriver om radikal okunskap.
Liv Svirsky lär dig hantera syskon som bråkar.
Lars Rudolfsson gör teater av Barbro Lindgrens vuxenböcker.
Modern Psykologi 2/2017 kommer ut 1 februari: Pappersutgåva | För skärm (Google play) | För skärm (Itunes) | Prenumerera