Kom i FLOW med Modern Psykologi

Text:

I Modern Psykologi 8/2015 berättar flow-begreppets skapare Míhály Csíkszentmihályi om sitt möte med Carl Jung och hur Abraham Maslow inspirerade honom till det som skulle bli forskningsfältet positiv psykologi.
Dessutom får du veta hur lågaffektivt bemötande kan lösa konflikterna med dina och andras barn, vi reder ut psykoanalysens ställning i Berlin och så ger vi 5 psykologiska klappar inför jul.

”Det kom helt spontant och vi bestämde oss för att kalla det för flow”
Míhály Csíkszentmihályi är psykologen som gett världen ett ord för det där tillståndet där vi uppslukas av det vi gör så till den grad att vi glömmer både tid och rum. För Sara Hammarkrantz berättar han sin egen historia om vägen till flytet.
”De som gått i psykoanalys eller psykodynamisk terapi är friskare än genomsnittet”
”I Tyskland anses kbt och psykoanalys ha likvärdig evidens. För mig är det fascinerande att två så lika länder ser så olika på vetenskap”, konstaterar Thomas Heldmark som rest till Berlin för att tala med några av stadens många psykoanalytiker om metodens status i Tyskland.
”Stora klyftor i samhället hotar tilliten – och därmed lyckan”
Hälsa, nätverk, tillit och välstånd är nyckeln till ökat välmående i ett samhälle, skriver Henrik Höjer efter att ha plöjt World happiness report och talat med Sveriges främsta lyckoforskare.
”Varje gång vi hanterar en situation genom att placera ansvaret för den på barnen gör vi oss själva maktlösa”
Glöm straff konsekvenser och belöningar när du vill påverka ditt barns beteende. Psykologen Bo Hejlskov Elvén och författaren Tina Wiman har ett bättre förslag.
”Att inte lyssna på sina känslor tycks bokstavligen vara förenat med livsfara”
Psykologen Daniel Maroti skriver om forkningen om sambandet mellan psykoterapi och fysiska sjukdomar.
Dessutom
Jonas Mosskin rasar mot ”diskussion i smågrupper”
Karin Johannissons Den sårade divan recenseras
Björn Hedensjö leder 4 steg genom vintermörkret
Modern Psykologi 8/2015 kom ut 25 november. Beställ tidningen här: Pappersutgåva | För skärm.