Tidig trots en risk

Text:

Bild: Istockphoto

1–5 procent av svenska tonåringar har ett allvarligt utåtagerande beteende och ligger i riskzonen för att hamna i kriminalitet. Aggressiviteten hos dessa tonåringar går ofta att upptäcka redan i ett- till två-årsåldern. Det menar Björn Hofvander, specialist i klinisk psykologi och forskare vid Lunds universitet, som har följt 270 unga vuxna som är dömda till fängelse för våldsbrott. Orsakerna verkar vara en kombination av genetik och tidiga negativa påfrestningar och omständigheter.