Stora psykologpriset 2021: Erica Mattelin vill minska lidandet för barn.

Text:

Bild: Oskar Omne

Stora psykologpriset 2021 tilldelas psykologen Erica Mattelin. Hon prisas för sitt arbete för utsatta barns behov och rättigheter. Sedan 2015 arbetar hon på Rädda barnen, och för fyra år sedan fick hon en doktorandtjänst på Barnafrid vid Linköpings universitet. Där arbetar hon med studien ”Den långa resan”, vars syfte är att bättre förstå situationen för barn som kommer till Sverige som flyktingar och vad de behöver för att må bra.

– Jag sökte doktorandtjänsten för att jag ville bli bättre på mitt jobb. Jag vill arbeta med barn och barns rättigheter resten av mitt liv – och befinna mig i skärningspunkten mellan ideellt arbete och bra forskning. Huvudmålet är att se till att så få barn som möjligt utsätts för våld och andra svårigheter, och i en perfekt värld skulle inga barnpsykologer som jobbar med trauma behövas, och inga barn skulle behöva fly från sina hem. Men nu ser världen ut som den gör och då är frågan hur vi bäst minskar lidandet och hjälper dessa barn så att de får evidensbaserad behandling och rätt hjälp, säger Erica Mattelin.

Stora psykologpriset delas ut vartannat år av Psykologförbundet – till en psykolog som genom sitt arbete bidrar till att förbättra människors livskvalitet och utveckla mänskliga resurser.

En del av motiveringen till att ge Erica Mattelin utmärkelsen lyder: ”för att hennes kombinerade praktik inom forskning, psykologisk behandling, utredningar och utbildning, ger henne ett kunskapsdjup och en trovärdighet som gör skillnad inte bara för de barn hon möter i behandlingsrum och forskningsintervjuer, utan potentiellt också för myndigheter och andra samhällsfunktioner”.

– Det är precis det jag arbetar för – att skapa synergieffekter. Universiteten genererar forskning men behöver bli bättre på att nå ut i samhället, inte minst till ideella organisationer och föreningar där folk engagerar sig – och det är exempelvis Rädda barnen jättebra på, så min doktorandtjänst är en perfect match.

Trots att Erica Mattelin känner att hon är på helt rätt plats nu, kan hon sakna att arbeta kliniskt.

– Jag vill fortsätta förena god kunskap med att göra nytta för barn i så stor utsträckning som möjligt. Men framöver skulle det vara kul att jobba mer i barnnära forskning eller kliniskt i behandling med barn igen.