EEG-musik

Text:

Bild: Fredrik Sweger

All musik skapas förstås med hjärnan. Men den svenska trion LPJ-L tar det hela ett steg längre. Deras experimentella elektroniska musik bygger på signaler direkt från en av medlemmarnas hjärnor. När de spelar tillsammans skapar de en cybernetisk loop av EEG-signaler från Per Hüttners hjärna som styr Jean-Louis Huhtas modularsynt. Denna skickar i sin tur ljuden till Ludvig Elblaus dator. Han sätter sedan samman musiken som strömmar ut ur högtalarna. När Per Hüttner hör detta sluts den musikaliska loopen. LPJ-L har bland annat framträtt vid Vetenskapsfestivalen i Göteborg och i höst kommer en skiva med den hjärniga musiken.

– Vi vill undersöka EEG-tekniken och hur den kan skapa olika musikaliska förlopp. Vi vill också undersöka det interna och externa och samtidigt försöka iscensätta denna ljudsättning av biologiska signaler, säger Ludvig Elblaus, som är tonsättare och forskare.