Den första nervcellen?

Text:

Bild: Naja Bertolt Jensen, Unsplash

Det finns cirka 100–150 kända arter av kammaneter i världens alla hav. Japanska forskare har nu intresserat sig för detta primitiva djur för att de kanske sitter inne med lösningen på frågan om hur neuron, nervceller, en gång uppstått.

Forskarna har identifierat den typ av budbärare (molekyler som överför meddelanden från en cell till en annan) som förmodligen fanns i det första nervsystemet. Tidigare forskning har försökt fastställa detta genom dna-analyser. Men utifrån gensekvenserna har det varit svårt att hitta tecken på budbärare av den typ som vi förknippar med nervceller hos högre organismer.  

Professor Hiroshi Watanabe och hans kollegor vid universitetet på Okinawa i Japan, har kunnat identifiera 28 små peptider med struktur liknande de man finner i neuron hos högre djur, också hos kammaneterna. Med hjälp av antikroppar mot dessa kunde man visualisera deras förekomst i neuronliknande strukturer hos dessa primitiva organismer. Forskarna spekulerar kring möjligheten att detta varit ett tidigt steg i utvecklingen av de nervceller som vi ser hos högre organismer. Resultaten publicerades i Nature Ecology and Evolution.