Inlärd hjälplöshet: Så lär man en hund att sitta

Text:

Den amerikanske psykologen Martin Seligmans experiment med hundar skulle knappast ha fått ett etiskt godkännande i dag. Försöket utfördes 1967 och bestod av två delar. Först spändes hundarna fast i en ställning där de fick elstötar. För hälften av hundarna gick det att stänga av strömmen genom att röra på huvudet. De andra hundarna kunde inte påverka elchockerna.

I experimentets andra del lossades hundarna och placerades, en och en, i en bur som delades på mitten av ett lågt staket. Den här gången blev golvet strömförande på den sida av buren där hundarna befann sig.
De hundar som nyss fått lära sig att de kunde påverka sin situation hoppade kvickt över till den icke-strömförande delen av buren. De övriga stannade kvar, trots att de enkelt kunde ha undkommit. Fenomenet fick namnet ”inlärd hjälplöshet” och har betydelse även för människor. Den som lärt sig att det inte går att kontrollera sin egen situation fastnar lätt i passivitet, vilket gör det svårare att ta sig ur exempelvis en depression.