Låt barnen leka!

Text:

Bild: Istockphoto

Barnhjärnan älskar att leka! Och leken är helt avgörande för små barns utveckling och för att skapa starka kopplingar i hjärnan. Det menar Jacqueline Harding, som forskar om barns utveckling vid Middlesex University. I sin bok The Brain that Loves to Play (Routledge) utgår hon ifrån utvecklingspsykologisk forskning och hjärnforskning på området – som hon menar tydligt pekar på vikten av lek för barn. Att utforska nya miljöer och att få nya sensoriska upplevelser genom leken, bidrar starkt till att bilda nya neurala kopplingar i barnens hjärna; arnens hjärnor är designade för att vara lekfulla och att leken är avgörande för deras utveckling. Lek bör därför inte se som en fritidsaktivitet eller något som barnen tillåts göra efter att de fått olika typer av undervisning, i stället bör leken ses och omfamnas som en naturlig del av all inlärning och utveckling hos barn under sex år.