Vad är en härskarteknik?

Text:

Bild: Maria Hergueta

FRÅGA:


Jag vill veta mer om härskartekniker. Vilka finns och hur funkar de? Är de bara dåliga eller finns det något som är bra med härskartekniker? 

SVAR:

Härskartekniker är metoder som kan användas i många olika sammanhang där en person vill uppnå makt, kontroll eller inflytande över andra. Det kan till exempel vara i arbetslivet, i politiken, inom familjen eller i andra sociala sammanhang. Begreppet myntades på 1970-talet av Berit Ås, professor i socialpsykologi, och har sedan dess vidareutvecklats.

Det finns olika typer av härskartekniker:

Osynliggörande: Att osynliggöra någon handlar om att göra så att en person känner sig förbisedd eller inte sedd. Exempel på osynliggörande är att ignorera en person, men titta och tilltala alla andra i rummet. Ett annat exempel är att ta åt sig äran för något en annan person har gjort och bara nämna sig själv.

Förlöjligande: Att förlöjliga någon kan ske på olika sätt så som att förminska eller underkänna en persons åsikter, kunskaper eller prestationer. Förlöjligande kan ske genom små gester som himlande med ögonen, viskningar, skratt eller suckar, eller genom att göra sig lustig på en annan persons bekostnad. Förlöjligande kan också ske genom pikar i stället för att ta upp ett missnöje på ett konstruktivt sätt.

Undanhållande av information: Att undanhålla information kan handla om att låta bli att berätta för någon när till exempel gemensamma vänner har en träff eller att låta bli att ge anteckningar från en lektion som en vän inte kan vara med på, vilket riskerar leda till att vännen får sämre förutsättningar för att förbereda sig eller utföra en uppgift.

Dubbelbestraffning: Dubbelbestraffning innebär att allt som en person gör tolkas negativt. Det kan till exempel handla om att en person som är noggrann tolkas som långsam och när personen är effektiv så tolkas den som slarvig och en person som tar ansvar får höra att den är besvärlig. Dubbelbestraffning kan också innebära att medvetet misstolka vad en person säger så att det får negativa konsekvenser för den personen.

Påförande av skuld och skam: Påförande av skuld och skam kan innebära att ge någon skulden för något den inte har gjort. Skuld och skam kan kännas som att man inte duger eller känner sig misslyckad. Påförande av skuld och skam kan också innebära att man beskylls för att vara känslig, överreagera eller inte ha någon humor.

Objektifiering: Objektifiering innebär att fokusera på personers utseende i stället för prestationer, vilket kan underminera personers kompetens och/eller betydelse, som till exempel att uppmärksamma klädstil och frisyr i stället för det personerna gör. Det kan även innebära sexuell objektifiering.

Våld eller hot om våld: Våld eller hot om våld handlar om att skada eller hota att skada en person, vilket kan leda till att personen känner sig tvingad att göra något mot sin vilja. Det kan också handla om att skrämma till lydnad eller tystnad, som exempelvis genom att hota att personlig eller känslig information kommer att läcka ut om personen inte går till mötes.

Härskartekniker bygger på att manipulera, underminera eller kontrollera andra männi-skor. I stället för att använda härskartekniker bör man använda en öppen och respektfull kommunikation och bygga relationer som är baserade på ömsesidig respekt, tillit och samarbete.

Maria Nordström Lindhe, legitimerad psykolog/Psykologiguiden UNG

Svar från legitimerade psykologer på Sveriges psykologiförbunds sajt psykologiguiden.se och på ung.psykologiguiden.se