Kan autism gå i arv?

Text:

Bild: Maria Hergueta

FRÅGA

Min pappa som jag inte vuxit upp med har autism fick jag just veta, och nu undrar jag om jag också har autism? Hur vet en att en har autism? Och vad kan en göra åt det, i så fall?
/Jon, 19 år

SVAR

Tack för din fråga. Ärftlighet spelar roll för att få autism, men exakt hur stor roll är svårt att säga. Tidigare forskning uppskattar att ärftligheten ligger mellan 60 och 90 procent. Det betyder att man inte själv måste ha autism för att ens ena förälder har det, men att sannolikheten är högre än om det inte var så. Andra faktorer, som att födas för tidigt eller råka ut för syrebrist vid födseln, kan också påverka att man får autism.

Hur vet man då om man har autism? Autismspektrumtillstånd (AST) ser olika ut för olika personer. Om man har autism kan man ha svårt att:

● Skaffa vänner.

● Förstå hur andra tänker och känner.

● Förstå vad andra menar.

● Titta den man pratar med i ögonen.

Det är också vanligt att man tycker och känner annorlunda än andra, till exempel att:

● Man har något starkt intresse som man gärna vill prata om eller lägga mycket tid på.

● Det känns jobbigt med förändringar, till exempel börja på en ny skola eller gå från helg till vardag.

● Det känns viktigt att göra saker på ett visst sätt eller i en viss ordning.

● Vissa ljud eller lukter känns obehagliga.

● Viss mat eller konsistens smakar konstigt.

Om du känner igen dig i flera av punkterna på listan och att det varit så, så länge du kan minnas, kan det röra sig om autism. Om detta ställer till med problem för dig och du vill ta reda på om du har autism eller inte, så börja prata med någon på skolan (en lärare eller elevhälsan). De kan dels hjälpa dig så att skolarbetet och kontakten med andra elever fungerar bättre, dels hjälpa dig och dina föräldrar att vända er till Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) för att få en neuropsykiatrisk utredning. Är du över 18 år och inte har kontakt med psykiatrin vänd dig istället till din vårdcentral för att lyfta dina funderingar på autism.

⁄ Rebecca Grudin/ legitimerad psykolog, psykologiguiden UNG

Svar från legitimerade psykologer på Sveriges psykologiförbunds sajt psykologiguiden.se och på ung.psykologiguiden.se